Ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa på Sidebygningen er et tilbud for unge mellom 18-30 år. Vi møtes hver tirsdag på Sidebygningen.Gruppa passer for deg som har, eller har hatt, utfordringer i forhold til rus eller psykisk helse. Sammen har vi som mål å bygge nye fellesskap gjennom aktivitet og meningsfull fritid.

En typisk  tirsdag starter med lunch og en kopp te eller kaffe. Utover dagen spiller vi biljard, tegner, maler eller spiller spill. Vi drar på fototurer, fisketur eller andre turer, – avhengig av årstid. Når klokka blir 16, selges det middag i kafeen. Lunch, kaffe og te er gratis for ungdomsgruppa, middag koster 60 kroner.

Du må være bosatt på Nøtterøy, Tjøme eller i Tønsberg kommune, for å nyttiggjøre deg av tilbudet. Det er ikke nødvendig med vedtak eller henvisning for å delta. Gruppa ledes av Lene og Henrik.

Tidspunkt:

Tirsdag klokka 13-20, på Sidebygningen.

Ta kontakt med Ann Cecilie for å gjøre en avtale, tlf 40 91 00 34.