Trio

INFORMASJON OM MEDLEMSKAP PÅ TRIO FRITIDSKLUBB.

Medlemskontingenten på Trio fritidsklubb for klubbåret 2018/2019 er satt til kr. 750,-
Dette forutsetter at du er bosatt i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme eller Re kommune.
Medlemmer bosatt i andre kommuner må betale kr. 1500,-

Prisdifferansen skyldes at gjestekommunene ikke lenger ønsker å betale for tjenesten Tønsberg kommune, ved Sidebygningen, tilbyr.

Faktura blir sendt ut ifra medlemslister vi allerede har, så det er viktig å melde seg ut dersom man ikke lenger ønsker å være medlem.

For å benytte seg av Trio må man være medlem. Når man kommer som ny, kan man prøve tre ganger først for å se om man ønsker å benytte seg av aktiviteten.

Innmelding av nye medlemmer kan skje på Trio eller på mail: trio@sidebygningen.no
Vi trenger navn, fødselsdato og adresse.

Husk å følge Trio på facebook!