Støttekontakttjenesten

 

Sidebygningen har ansvar for utførerdelen av støttekontakttjenesten

for voksne (over 18 år) i Tønsberg kommune.

 

Støttekontakt er en tjeneste som gis til personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid. En støttekontakt kan tilby sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

 

Noen ganger gjelder oppdraget enkeltpersoner, andre ganger en gruppe – kanskje i samarbeid med frivillige organisasjoner. Det er flest som har individuell støttekontakt, men det arbeides stadig for å se nye muligheter for organisering av støttekontaktvirksomheten for å tilpasse tiltaket til den enkeltes behov.

 

Kriterier/vilkår

For å bli støttekontakt må du ha fylt 18 år. Det kreves ingen fagbakgrunn. Støttekontakten må undertegne taushetsplikt, og det kreves politiattest for støttekontakter som utfører oppdrag.

 

Godtgjørelse for oppdraget er i dag fra 144,- per time, kjøregodtgjørelse og noe utgiftsdekning.

 

Passer dette for deg?

 

Info vi gjerne ønsker fra deg er :

CV med bilde

Interesser

Har du sertifikat/bil

 

 

Ta kontakt med

 

Anne-Mette Larsen: 40910035, email: annemette@sidebygningen.no