Miljøregler

Huset skal være ett fristed for påfyll av gode opplevelser.

For at alle skal trives har vi noen regler:

 

  1. Relasjoner.

Vi må ha respekt for hverandre og kulturforskjeller på huset. Vi må respektere at vi har ulike oppfatninger av saker og at vi som mennesker kan ha ulik legning. Vi ønsker romslighet og fleksibilitet i omgang med andre. Sidebygningen er ett rasist og rusfritt hus.

2. Folkseskikk.

Her viser vi vanlig høflighet ved å hilse på hverandre og snakke til hverandre på en ordentlig måte. Vi viser hensyn og inkluderer nye brukere. Her snakker vi ikke negativt om hverandre og går ikke til personangrep i andres påhør.

3. Konflikter

Vi tar opp konflikter med den den gjelder eller personalet. Ikke involver andre i egen eller andres konflikter.

4. Sykdomsprat.

Sykdom er ikke et generelt tema. Det utelukker ikke at man kan engasjere seg i andres problemer, men det bør gjøres i fortrolige samtaler og ikke i fellesskap.

5. Bomme røyk.

Vi bommer ikke røyk av hverandre, da det ikke er alle som tør å si nei.

6. Verbal eller fysisk utagering.

Ved verbal eller fysisk utagering kan vedkommende bli bedt om å forlate huset for å beskytte miljøet.

 

I alvorlige tilfeller kan man bli bortvist over tid.