forside

Sidebygningen

Ett interkommunalt samarbeid mellom Tønsberg og Færder kommune. Tilrettelagt kultur og fritid, aktiv på dagtid, cafe og psykisk helse. Vi er på Facebook med oppdatert informasjon om våre tilbud.

Sidebygningen – ett hyggelig sted å være

Sidebygningen er en kultur- og helseavdeling innen virksomhet for mestring og forebyggende tjenester, i Tønsberg kommune. Våre tjenester retter seg i hovedsak mot mennesker med utviklingshemming og mennesker med psykiske plager. Ukentlig deltar cirka 900 personer i aktiviteter som arrangeres av eller i samarbeid med Sidebygningen. Vi samarbeider med en rekke frivillige lag og foreninger.